کنسرت کردی (نیشتمان) و فارسی (ایران ) در سالن سوره (حوزه هنری) در خردادماه ۹۰

خواننده بخش فارسی : حسن شرقی
خواننده بخش کُردی : حسین صفا منش
نواگران
فرشاد صنعتی : سنتور
محمدرضا کاکاوند : سنتور
مهرداد مسعودی فرید : کمانچه
سعید کاکاوند : کمانچه آلتو
سارا صابری : عود
محمدرضا پوستی : عود
امید خسروی : تارباس
فاضل ناجی : تمبک - بخش کُردی
فائق نوری : تمبک - بخش فارسی
مجید پوستی : دف
رهام سبحانی : تار – سرپرست گروه
زمان : ۴-۵-۶ خرداد ۱۳۹۰
مکان : حوزه هنری تهران - خیابان حافظ – نبش سمیه – سالن سوره