رهام سبحانی: عامل چنين فضايي موزيسين‌ها هستند

شرايط براي برگزاري كنسرت هر روز دشوار مي‌شود و هنرمندان ترجيح مي‌دهند اجرا نروند. شرايط اخذ مجوز و اجاره‌ بالاي سالن‌ها هميشه بر سر راه موزيسين‌ها وجود داشته و اكنون حضور نيروي انتظامي هم به آن اضافه شده است. وقتي كنسرت‌ها به راحتي لغو مي‌شوند و خيلي چيزها بي‌حساب و كتاب شده است، ديگر انگيزه‌يي براي كار نمي‌ماند

بنده خانه‌ موسيقي را نيز در اين زمينه مقصر مي‌دانم، چرا آنها در مقابل اين اتفاقات سكوت كرده‌اند؟ آنجا فقط اسمش خانه موسيقي است و تنها دوره‌هايي براي مسوولان خودش برگزار مي‌كند اما در برابر ضايع شدن حقوق هنرمندان بيانيه‌يي از سوي اين صنف ارائه نمي‌شود

گاهي يك كنسرت در شهرستان را به خاطر يك مصاحبه مطبوعاتي لغو مي‌كنند. وقتي كسي براي يك موزيسين ذره‌يي احترام قائل نيست‌، ديگر ارزش ندارد بخواهيم در اين فضا كار كنيم. موزيسين‌ها چند چيز ساده مي‌خواهند‌، اينكه روند مجوزشان به جاي ۴ ماه‌، ۴ هفته طول بكشد كه فكر نمي‌كنم اين خواسته زيادي باشد موضوع بعدي اجاره‌بهاي بالاي سالن‌هاي برگزاري كنسرت است. در چنين شرايطي بايد قيمت بليت‌ها افزايش پيدا كند، اما مردم در چنين شرايط اقتصادي‌اي چگونه به كنسرت بيايند؟ با اين حال هنوز جاي خوشحالي وجود دارد كه مكاني مثل حوزه هنري ما را حمايت مي‌كند و مسوولانش انسان‌هاي روشني هستند

ايلنا

روزنامه اعتماد